หน้าแรก การรับประกัน รับประกันราคาในอนาคตสำหรับรถของคุณด้วยโปรแกรมมายสตาร์* ความมั่นใจ...ที่มีเพียงเมอร์เซเดส-เบนซ์เท่านั้นที่กล้าให้

ให้คุณขับรถเมอร์เซเดส-เบนซ์รุ่นใหม่ ที่มาพร้อมสมรรถนะและเทคโนโลยีล่าสุดได้ทุกๆ 3-5 ปี ด้วยทางเลือกในการคืนรถยนต์เมื่อสิ้นสุดสัญญา โดยไม่ต้องชำระมูลค่าบอลลูน
คุณจึงมีอิสระในการเลือกครอบครองรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์คันใหม่ได้ ให้คุณขับรถเมอร์เซเดส-เบนซ์รุ่นใหม่ ที่มาพร้อมสมรรถนะและเทคโนโลยีล่าสุดได้ทุกๆ 3-5 ปี
ด้วยทางเลือกในการคืนรถยนต์เมื่อสิ้นสุดสัญญา โดยไม่ต้องชำระมูลค่าบอลลูน คุณจึงมีอิสระในการเลือกครอบครองรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์คันใหม่ได้ ให้คุณขับรถเมอร์เซเดส-เบนซ์รุ่นใหม่