หน้าแรก บริการส่งซ่อม

บริการส่งซ่อมท่านสามารถเข้ารับบริการต่างๆจากทาง Benz BKK ได้โดยการกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน ลงในแบบฟอร์มด้านล่าง


(หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลในทุกช่องที่แสดงเครื่องหมาย *)